Ģimenes ārsts pieaugušajiem

Ģimenes ārsts pieaugušajiem (maksas)

Dr. Santa Liepa - Avotkalna 

  • Konsultācijas akūtu, hronisku slimību gadījumos
  • Konsultācijas un rekomendācijas profilaktisko veselību pārbaužu veikšanai
  • Konsultācijas gan klātienē gan attālināti