Pediatri

Prof. Ilze Grope

Dr. med. Liene Smane

Dr. med. Gunta Laizāne

Pediatri

Prof. Ilze Grope


Dr. med. Liene Smane


Dr. med.  Gunta Laizāne

Akūtu saslimšanu gadījumā, pediatri ir pieejami arī vakara stundās un brīvdienās. Lūdzu, zvaniet. 

  • Konsultē bērnu no 0-18 gadu vecumam dažādu saslimšanu gadījumā.
  • Veic bērna augšanas un attīstības novērtēšanu no dzimšanas līdz 2 gadu vecumam — ir iespēja slēgt jaundzimušā gada aprūpes līgumu;
  • Konsultē par krūts barošanu, jaundzimušo aprūpi, kopšanu un veselības profilaksi;
  • Pediatri-infektologi ir īpaši specializējušies infekciju slimību diagnostikā, ārstēšanā un profilaksē;